Tiếng Việt | English

05/08/2015 - 17:08

Phó Chủ tịch Quốc hội - Tòng Thị Phóng: Dâng hương tại Khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ

 Phó Chủ tịch Quốc hội - Tòng Thị Phóng dâng hương cố luật sư Nguyễn Hữu Thọ

Ngày 5-8, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Chủ tịch Quốc hội - Tòng Thị Phóng và các thành viên cùng đi đã đến dâng hương, trồng cây lưu niệm và tham quan nhà trưng bày giới thiệu hình ảnh, tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của cố Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, tại Khu di tích ở thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Phó Bí thư Tỉnh ủy Long An, Chủ tịch UBND tỉnh - Đỗ Hữu Lâm tiếp đoàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội - Tòng Thị Phóng xem hình ảnh Long An qua các thời kỳ

Khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ là công trình có giá trị về lịch sử, Long An luôn quan tâm đến công tác bảo tồn di tích lịch sử, khơi dậy và phát huy các giá trị truyền thống, với nỗ lực làm cho văn hóa xứng đáng với vai trò vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển, góp phần hoàn thành thắng lợi cơ bản và toàn diện các chỉ tiêu phát triển KT-XH của địa phương, xứng đáng với truyền thống của mảnh đất “Trung dũng, kiên cường”.

Phó Chủ tịch Quốc hội - Tòng Thị Phóng trồng cây tại khu lưu niệm

Phó Chủ tịch Quốc hội - Tòng Thị Phóng ghi Sổ cảm tưởng tại Khu lưu niệm 

Đồng chí Tòng Thị Phóng đã ghi vào sổ lưu niệm: Vô cùng biết ơn sự đóng góp to lớn của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đặc biệt sự nghiệp trong hoạt động của Quốc hội, xây dựng nhà nước Pháp quyền XHCN Việt Nam./.

Lê Cánh

 

Chia sẻ bài viết