Tiếng Việt | English

12/06/2018 - 19:13

Tỉnh ủy Long An triển khai các văn bản của Trung ương

Chiều 12/6, Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XII và Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư đến cán bộ chủ chốt. Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Đỗ Hữu Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần.

Các đại biểu dự hội nghị triển khai các văn bản của Trung ương

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy – Lê Thanh Nghiêm và Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy – Nguyễn Thị Ngọc Hạnh lần lượt quán triệt các nội dung chi tiết của Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Đỗ Hữu Lâm nhấn mạnh những nội dung được triển khai tại hội nghị này là những nội dung quan trọng nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội nghiêm túc quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương đến cán bộ, đảng viên, tăng cường công tác giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, gắn việc triển khai với thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng/..

Kiên Định

Chia sẻ bài viết