Tiếng Việt | English

11/08/2022 - 09:37

‘Các nhóm vấn đề chất vấn phù hợp với diễn biến thực tế đời sống’

Sau một ngày làm việc, phiên chất vấn thứ hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV đối với 2 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực và trách nhiệm của Bộ Công an và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bế mạc chiều 10/8.

Chủ tịch Quốc hội - Vương Đình Huệ nhận định, các nhóm vấn đề chất vấn phù hợp với diễn biến thực tế đời sống, bám sát thứ tự ưu tiên trong rất nhiều vấn đề được đại biểu Quốc hội, nhân dân, cử tri và dư luận xã hội quan tâm. Diễn biến của phiên chất vấn cho thấy tinh thần sát thực tế, rất thiết thực, tâm huyết, thẳng thắn và trách nhiệm cao đối với cả người hỏi và người trả lời chất vấn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội đánh giá cao phần trả lời chất vấn; đồng thời ghi nhận các giải pháp, cam kết của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như ý kiến của các thành viên Chính phủ có liên quan tại phiên chất vấn.

Chủ tịch Quốc hội - Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh:quochoi.vn

Đối với lĩnh vực thuộc trách nhiệm của Bộ Công an, Chủ tịch Quốc hội - Vương Đình Huệ đề nghị, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 96/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và các Nghị quyết khác của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm; hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ an ninh, trật tự, đáp ứng kịp thời đòi hỏi của thực tiễn, nhất là đối với những vấn đề mới, khó, những thách thức an ninh phi truyền thống làm cơ sở xây dựng lực lượng Công an nhân dân tinh nhuệ, chính quy, hiện đại vào năm 2030.

Theo Chủ tịch Quốc hội, ngành Công an cần chủ động, thường xuyên nắm chắc và dự báo sát đúng tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các phương án về tăng cường phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, có phương án phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên các tuyến và địa bàn trọng điểm; phối hợp các địa phương để bố trí kinh phí thực hiện có hiệu quả Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025.

Ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh, cần có có giải pháp đấu tranh hiệu quả với các hình thức “tín dụng đen” qua mạng xã hội, các app và website. Xử lý triệt để các vụ án liên quan đến hoạt động tín dụng đen, nhất là vụ án liên quan đến cán bộ thuộc các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tiếp tay cung cấp vốn cho “tín dụng đen” hoạt động. Xử lý trách nhiệm các đơn vị, cá nhân không chủ động phát hiện, đấu tranh với tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen trên địa bàn nhưng các đơn vị, địa phương khác lại phát hiện và xử lý.

Bên cạnh đó, cần triển khai các giải pháp chia sẻ, kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân với các Bộ, ngành để khắc phục hạn chế tình trạng làm giả các giấy tờ, thông tin khách hàng để vay vốn và chiếm đoạt tài sản. Hoàn thiện cơ sở pháp lý về lĩnh vực an ninh mạng, an toàn đối với hệ thống an ninh mạng quốc gia. Sớm hoàn thành ban hành Nghị định hướng dẫn Luật An ninh mạng.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, cần chủ động phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh với các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhất là tội phạm đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Khẩn trương sửa đổi, bổ sung, ban hành mới Nghị định về cá cược bóng đá, đua ngựa, đua chó và phát triển ngành nghề dịch vụ này để vừa phát triển kinh tế và tạo điều kiện quản lý chặt chẽ hoạt động này, ngăn ngừa, hạn chế đánh bạc, cá cược trái phép. Quản lý chặt chẽ thông tin trên Internet và mạng xã hội trên cơ sở luật pháp và các điều ước quốc tế.

Ngoài ra, ông còn yêu cầu Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử, tài khoản định danh điện tử bảo đảm dữ liệu khi đưa vào khai thác phải chính xác, đầy đủ và kịp thời. Tiếp tục triển khai tích hợp thông tin ứng dụng thẻ căn cước trên các lĩnh vực, góp phần giảm bớt các giấy tờ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Thực hiện đúng tiến độ việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, bắt đầu từ ngày 1/1/2023 theo đúng quy định tại Luật Cư trú (sửa đổi). Chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân khi làm thủ tục xin thị thực vào các nước. 

Phiên chất vấn thứ hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV tập trung vào 2 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực và trách nhiệm của Bộ Công an và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tiếp tục triển khai quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả Nghị quyết 08 ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và các chiến lược, chương trình, đề án của Chính phủ về phát triển du lịch, như Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, Đề án cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn cả về môi trường du lịch, hạ tầng du lịch, doanh nghiệp du lịch và sản phẩm du lịch.

Ông Vương Đình Huệ nêu rõ, cần tăng cường liên kết vùng, phối hợp liên ngành để phát triển du lịch; khẩn trương ban hành quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Rà soát, đánh giá việc triển khai Luật Du lịch năm 2017 và pháp luật có liên quan, chú trọng cụ thể hóa các quy định về tăng cường hợp tác công tư, huy động mọi nguồn lực đầu tư cho phát triển du lịch ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cho tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch. Khai thác có hiệu quả các giá trị tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa để phát triển du lịch theo hướng bền vững.

Song song đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tập trung triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030, Chiến lược phát triển gia đình đến năm 2030. Rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về văn hóa, như sửa đổi Luật Di sản văn hóa; nghiên cứu xây dựng Luật về nghệ thuật biểu diễn; xây dựng văn bản quy phạm điều chỉnh lĩnh vực văn hóa; nghiên cứu xây dựng Đề án hoặc Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2022-2030 trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Đối với việc bảo tồn và phát huy di sản, cần tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thực hiện tốt công tác kiểm kê, xếp hạng, ghi danh quy hoạch, bảo quản, tu bổ, phục hồi, bảo vệ và phát huy giá trị di sản, di tích. Triển khai các biện pháp bảo tồn, phát huy hiệu quả giá trị di sản văn hóa phi vật thể, đặc biệt là di sản văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số...

Trên cơ sở kết quả phiên chất vấn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ ban hành Nghị quyết về chất vấn. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện Nghị quyết này tại phiên họp tháng 9 hàng năm. Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức thành viên của Mặt trận trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết khi được ban hành./.

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết