Tiếng Việt | English

14/02/2019 - 04:51

Đảng bộ Vĩnh Châu B: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Năm 2018, Đảng bộ xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương, được Huyện ủy Tân Hưng công nhận là Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Châu B - Nguyễn Hồng Kha cho biết: Đảng ủy tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước..., nhất là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó, cán bộ, đảng viên (ĐV) phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu gương trong việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự thống nhất trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân.

Nông dân đưa giống cây, con chất lượng vào trồng trọt, chăn nuôi, tạo thu nhập

Nông dân đưa giống cây, con chất lượng vào trồng trọt, chăn nuôi, tạo thu nhập

Đảng ủy chú trọng thực hiện quy chế cử các đồng chí trong Ban Thường vụ theo dõi việc sinh hoạt của các chi bộ. Cán bộ xã duy trì tham gia sinh hoạt chi bộ để nắm bắt tình hình và giải quyết kịp thời những bức xúc cũng như đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp phần tạo niềm tin cho nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của chính quyền. Nội dung sinh hoạt Đảng luôn được đổi mới, nâng cao chất lượng, các nghị quyết được xây dựng phù hợp với tình hình địa phương nên thực hiện đạt kết quả cao;...

Công tác phát triển ĐV cũng được chú trọng, quan tâm. Năm 2018, Đảng bộ xã kết nạp 4 ĐV, đạt 100% chỉ tiêu. Việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, ĐV ngày càng đi vào nề nếp. Công tác cán bộ, quản lý cán bộ, ĐV được thực hiện đúng quy định, quy hoạch, sắp xếp, bố trí hợp lý, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm. Chất lượng ĐV, các chi bộ được nâng lên; năm 2018, Đảng bộ xã Vĩnh Châu B có 100% ĐV, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Tập trung phát triển kinh tế - xã hội

Bên cạnh công tác xây dựng Đảng, công tác lãnh đạo chính quyền thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển KT-XH cũng được tăng cường. Theo đó, nông nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, tổng sản lượng lương thực năm 2018 đạt gần 28.000 tấn, thu nhập bình quân đầu người 41 triệu đồng/năm, hộ nghèo giảm còn 1,7%. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao phát triển khá mạnh, cảnh quan môi trường được giữ gìn xanh, sạch, đẹp; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững ổn định, xã có 5/5 ấp đạt danh hiệu ấp văn hóa và 97,4% gia đình được công nhận gia đình văn hóa.

Hệ thống giao thông hoàn chỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa

Đến cuối năm 2018, xã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. “Hệ thống giao thông cơ bản hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa. Hệ thống kênh, mương nội đồng được nạo vét, nâng cấp phục vụ sản xuất tốt hơn. Các mô hình nuôi thủy sản nước ngọt, nuôi trâu, bò vỗ béo,... góp phần giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống cho nhiều người dân” - anh Nguyễn Văn Thường, ngụ ấp 2, xã Vĩnh Châu B, phấn khởi nói.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Châu B - Nguyễn Hồng Kha, thời gian tới, Đảng bộ xã tăng cường công tác giáo dục, nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị cho cán bộ, ĐV và nhân dân. Đồng thời, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của ĐV, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Tuyên truyền, vận động, huy động tối đa nguồn lực trong nhân dân, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong sản xuất, phát triển nguồn lực chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh,... góp phần xây dựng quê hương ngày thêm phát triển./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết