Tiếng Việt | English

23/01/2023 - 10:10

Hoạt động HĐND tỉnh Long An: Tiếp tục đổi mới, hiệu quả trong điều kiện mới và công nghệ 4.0

Năm 2022, KT-XH của tỉnh Long An có bước phục hồi và phát triển khá mạnh mẽ (tăng trưởng GRDP đạt 8,46%) và toàn diện, hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch đều đạt và vượt, với nhiều dấu ấn rất quan trọng về quy mô nền kinh tế, thu ngân sách, xúc tiến đầu tư, văn hóa, thể thao, du lịch, chuyển đổi số,... Trong đó, việc đưa vào sử dụng Trung tâm điều hành thông minh (IOC), Kho cơ sở dữ liệu (CSDL), Nền tảng xã hội số - ứng dụng “Long An ID”, có thể nói là dấu ấn đặc biệt quan trọng, báo hiệu của giai đoạn phát triển mới về chuyển đổi số, hội nhập với xu hướng phát triển công nghệ 4.0. Trong xu thế đó, HĐND tỉnh đã xác định phải tiên phong, chủ động trong đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong điều kiện “bình thường mới” và phát triển công nghệ 4.0 để thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò quyết định và giám sát (GS) các vấn đề quan trọng về phát triển KT-XH của tỉnh.

Đổi mới và trách nhiệm

Nhiệm kỳ mới có những yêu cầu mới, điều kiện “bình thường mới”, cử tri và nhân dân có những đòi hỏi, kỳ vọng khác hơn, cao hơn trước. Đó là quy luật mà đại biểu, cơ quan dân cử, trước hết là Thường trực HĐND tỉnh đã tự nhận thức, tự đổi mới, phấn đấu nâng tầm hơn nữa. Chính vì vậy, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thường trực HĐND tỉnh đã trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết (NQ) về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Sau 1 năm thực hiện Đề án bước đầu mang lại nhiều hiệu quả, nổi bật là trong thực hiện chức năng quyết định và GS.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều phát biểu kết luận Phiên giải trình về giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh (Ảnh: Kỳ Nam)

Đổi mới thứ nhất là việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp sâu, kỹ các nội dung kỳ họp, nhất là các vấn đề phát triển KT-XH, cơ chế, chính sách liên quan người dân chuẩn bị được HĐND tỉnh thông qua với hình thức đa dạng, qua nhiều vòng như tổ chức hội nghị tham vấn ý kiến chuyên gia, nhà khoa học và nhân dân để đóng góp dự thảo NQ HĐND tỉnh về Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án đầu tư; thực hiện quy trình thẩm tra 4 giai đoạn của các Ban HĐND tỉnh theo trình tự: Thẩm tra đề nghị xây dựng NQ của cơ quan trình, thẩm tra để xác định đưa vào chương trình kỳ họp, thẩm tra nội dung NQ trước khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến (theo Quy chế của Tỉnh ủy), thẩm tra toàn bộ NQ để trình ra kỳ họp HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Đồng thời, gắn quá trình thẩm tra với hoạt động giải trình của Thường trực HĐND để làm rõ, tạo sự đồng thuận trước khi đưa ra HĐND tỉnh xem xét, quyết định. Nhờ cách làm đổi mới trên, qua 4 kỳ họp với 117 NQ được HĐND tỉnh ban hành trong năm 2022 trên các lĩnh vực KT-XH, pháp chế đều bảo đảm đúng quy định pháp luật, bám sát chủ trương của Tỉnh ủy, phù hợp tình hình thực tiễn và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

Đổi mới thứ hai là nâng cao hiệu quả hoạt động GS. Phát huy đầy đủ trách nhiệm của 4 chủ thể GS, bảo đảm kế hoạch GS thống nhất, đồng bộ, giải quyết vấn đề qua GS một cách khép kín, triệt để từ cấp GS của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đến Ban của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, cần thiết sẽ trình HĐND tỉnh GS ngay tại kỳ họp. Thực hiện nhiều hình thức GS từ khảo sát nắm tình hình, GS thường xuyên, GS chuyên đề, tổ chức chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh, tổ chức hoạt động chất vấn, giải trình, đối thoại tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều (bìa phải) làm Trưởng đoàn giám sát về việc chuyển mục đích đất trồng lúa và sử dụng đất để thực hiện các dự án ngoài ngân sách nhà nước

Điển hình trong năm 2022, ngoài hoạt động khảo sát, GS thường xuyên, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức GS 4 chuyên đề quan trọng về công tác cải cách giáo dục, về quản lý và đấu giá quyền sử dụng đất công, về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực tư pháp, về việc chuyển mục đích đất trồng lúa và sử dụng đất để đầu tư các dự án ngoài ngân sách; tổ chức 2 chương trình đối thoại trực tiếp về giải pháp khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên tại các trường mầm non và phổ thông, về giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; tổ chức phiên giải trình về giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Trong hoạt động GS, điểm mới là thành lập Tổ giúp việc Đoàn GS để thực hiện chức năng tiền GS, tổng hợp, tham mưu, đề xuất đối với các vấn đề chuyên sâu; mời chuyên gia am hiểu lĩnh vực cùng tham gia Đoàn GS, nhất là các đại biểu chuyên trách từng công tác trong HĐND tỉnh. Đối với kết luận GS, đã chú trọng xem xét, đánh giá nguyên nhân khách quan, chủ quan gắn với xác định trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân liên quan về các tồn tại, hạn chế; kiến nghị các giải pháp, định hướng giải quyết, khắc phục khả thi, hiệu quả.

Trong năm 2022, HĐND tỉnh tiếp tục tổ chức các “kỳ họp không giấy”, đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu tài liệu và biểu quyết hoàn toàn trên máy tính bảng (Ảnh: Kỳ Nam)

Chuyển đổi số vừa là mục tiêu, vừa là động lực Thường trực HĐND tỉnh xác định việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số là mục tiêu và động lực, là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong hoạt động của cơ quan dân cử. Theo đó, HĐND tỉnh đã chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp phần mềm quản lý văn bản và điều hành tại cơ quan dân cử; tổ chức “kỳ họp không giấy”, nhất là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big data) vào phục vụ đại biểu; tổ chức các kỳ họp HĐND, tiếp xúc cử tri, các cuộc hội họp với hình thức đa dạng từ trực tiếp, trực tuyến đến kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến. Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền chú trọng nhiều hơn đến tương tác 2 chiều giữa đại biểu, chính quyền và cử tri qua Chuyên trang hoạt động HĐND tỉnh trên Báo Long An, Báo Đại Biểu Nhân Dân, Truyền hình Quốc hội, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An; tạo diễn đàn cử tri trên Trang thông tin điện tử và các trang mạng xã hội của HĐND tỉnh như Facebook, Zalo, YouTube với quy chế tương tác cụ thể.

Thời gian tới, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục chỉ đạo ứng dụng các phần mềm trong tổng hợp, theo dõi, GS việc giải quyết kiến nghị của cử tri, tiếp công dân và xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; trong theo dõi, GS việc thực hiện các NQ của HĐND tỉnh, nhất là liên quan lĩnh vực thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất (gia hạn, chuyển tiếp); tích hợp, liên thông chuyên mục Diễn đàn cử tri của HĐND tỉnh vào Trung tâm Điều hành thông minh (IOC), Kho cơ sở dữ liệu (CSDL), Nền tảng xã hội số - ứng dụng “Long An ID” của tỉnh.

Đặc biệt, với tinh thần đổi mới và phát triển, đầu năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh sẽ chủ trì tổ chức cuộc vận động “Cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An” trên các diễn đàn, trang mạng xã hội của HĐND tỉnh và trên các phương tiện thông tin đại chúng, hướng tới phát triển toàn diện, bao trùm và phục vụ người dân với mục tiêu: “Long An: Giàu - mạnh; người dân: Vui vẻ - hạnh phúc; xã hội: An toàn - văn minh; chính quyền: Trong sạch - vững mạnh”./.

Năm 2023 - năm thứ 3 triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, năm giữa nhiệm kỳ của cơ quan dân cử, năm đầu tiên tỉnh thực hiện cơ chế tự cân đối ngân sách nhà nước. Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề, đồng thời tiếp tục mở ra nhiều cơ hội về sự thay đổi, thích ứng trong điều kiện mới.

Tiếp nối truyền thống “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”, đi đầu trong công cuộc đổi mới, nay là “điểm sáng” trong khôi phục, phát triển kinh tế mạnh mẽ, Thường trực HĐND tỉnh tin tưởng và kêu gọi cử tri, đại biểu HĐND tỉnh cùng quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đoàn kết hơn nữa để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2023, tạo nền tảng vững chắc, khí thế mới để đưa quê hương Long An thân yêu của chúng ta phát triển mạnh mẽ, bền vững, góp phần hiện thực hóa khát vọng đến năm 2025 giữ vững vị trí tỉnh dẫn đầu Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đến năm 2030 có quy mô nền kinh tế vững vàng trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước.

Mừng Xuân mới Quý Mão năm 2023, kính chúc mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng. Năm mới, niềm tin mới, khí thế mới, thắng lợi mới!

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều

Chia sẻ bài viết