Tiếng Việt | English

29/07/2020 - 15:10

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Tân An, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 29/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Tân An, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc với sự tham dự của 300 đại biểu của 30 tổ chức cơ sở đảng trong đảng bộ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần (bìa phải) tặng hoa chúc mừng đại hội

Dự đại hội có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Trương Văn Nọ; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy - Lê Thanh Nghiêm; các ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ.

Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Thành ủy - Trần Kim Lân cho rằng, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân TP.Tân An.

Đại hội nghiêm túc đánh giá đúng tình hình thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố và vai trò lãnh, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ thành phố lần thứ X; đồng thời chỉ rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và kinh nghiệm thực tiễn, xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

Ông đề nghị các đại biểu với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, bầu chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu để lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, góp phần phát triển KT-XH.

5 năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm của tỉnh, Tân An đạt nhiều kết quả quan trọng; trong đó có 20/21 chỉ tiêu nghị quyết thực hiện đạt và vượt. Tốc độ tăng giá trị sản xuất giai đoạn 2016 - 2020 đạt 10,9%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, nâng cao chất lượng phát triển công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ.

Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình đại hội

Đến nay, thành phố huy động nguồn vốn hơn 5.800 tỉ đồng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, KT-XH. Thành phố hoàn thành 2 công trình trọng điểm là công viên phường 2 (gia đoạn 1) và kè kênh vành đai, phường 3. Bên cạnh đó, thành phố cũng hoàn thành chương trình đột phá, được Thủ tướng Chính phủ công nhận TP.Tân An là đô thị loại II trực thuộc tỉnh.

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa và bảo đảm an sinh xã hội. Quốc phòng - an ninh, nội chính, đối ngoại được tăng cường, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực, đội ngũ cán bộ được quan tâm củng cố, kiện toàn, tinh gọn, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của thành phố trong nhiệm kỳ qua. Ông cũng phân tích, làm rõ thêm những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ để đại hội cùng thảo luận.

Trong nhiệm kỳ qua, TP.Tân An đạt nhiều kết quả, trong đó có hạ tầng đô thị

Ông đề nghị thành phố cần tập trung huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, cơ cấu lại nền kinh tế của thành phố phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới để thành phố xứng tầm là một trong những địa phương đi đầu về phát triển kinh tế của tỉnh. Phát triển kinh tế phải đi đôi với thực hiện tốt các nhiệm vụ về văn hóa, xã hội; tăng cường quốc phòng-an ninh, nội chính, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Quan tâm hơn nữa công tác cán bộ, bảo đảm xây dựng được đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy chính quyền, đổi mới nội dung, hiệu quả của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội.

Buổi chiều, các đại biểu sẽ thảo luận, đóng góp tại tổ vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần XI,.../.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết