Tiếng Việt | English

28/08/2015 - 11:52

Ngành Tài chính Long An - Những chặng đường phát triển

70 năm qua (28-8-1945 - 28-8-2015), ngành Tài chính (TC) Long An không ngừng trưởng thành, lớn mạnh và có nhiều đổi mới. Qua từng giai đoạn lịch sử khác nhau, dù gặp không ít khó khăn nhưng các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành không ngừng nỗ lực, quản lý lĩnh vực TC, phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi phù hợp,... phục vụ đắc lực cho sự phát triển KT-XH ở địa phương.


Tham gia công tác xã hội

Từng là cán bộ Ban Kinh tài Long An, tiền thân của ngành TC hiện nay, ông Nguyễn Đắc Thành, hiện ngoài 70 tuổi, đã có mấy chục năm gắn bó với ngành TC. Ông nhớ khi ấy, thời buổi loạn lạc, tiền thu từ các nguồn không nhiều, người dân đóng góp cũng ít, đơn vị chủ yếu nhận trợ cấp tiền từ Trung ương.

Sau khi thống nhất đất nước, cơ chế bao cấp qua giá tiếp tục được duy trì, thực hiện trên cả nước. Hàng hóa được bán với giá quá thấp, thoát ly giá trị của nó, không bù đắp được chi phí sản xuất. Cơ chế này tạo ra tiêu cực trong phân phối lưu thông, dẫn đến mất cân đối lớn về TC - tiền tệ, về cung cầu hàng hóa, bội chi ngân sách (NS) liên tục và kéo dài; đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình đó, tháng 10-1980, Long An thực hiện thí điểm cải tiến phân phối lưu thông, mũi đột phá là thực hiện cơ chế một giá. Khi ấy, Long An thực hiện cải cách hệ thống giá bán lẻ, thông qua thực hiện cơ chế một giá là giá kinh doanh thương nghiệp đối với tất cả các loại hàng tiêu dùng phù hợp với tình hình thị trường. Xóa bỏ chế độ phân phối hàng tiêu dùng theo hiện vật bằng tem phiếu cho các đối tượng Nhà nước cung cấp. Thực hiện bù giá vào lương cho các đối tượng hưởng lương trên cơ sở định mức lao động phù hợp với mặt bằng giá bán lẻ kinh doanh thương nghiệp mới và sẽ điều chỉnh mức bù giá khi giá bán lẻ kinh doanh thương nghiệp có sự thay đổi. Thực hiện giá thu mua thỏa thuận theo nguyên tắc giá thu mua hàng hóa phải phù hợp với chi phí sản xuất và lưu thông, xóa bỏ tình trạng NS bù lỗ không hợp lý.

Long An một thời đã có một cuộc bứt phá ngoạn mục trong giai đoạn đổi mới giá - lương - tiền, cách nay hơn 30 năm. Với những kết quả từ sự bứt phá trên, Long An đã đón nhiều đoàn Trung ương và các tỉnh đến học tập kinh nghiệm. Sau này, Trung ương nghiên cứu cách làm của Long An và một số địa phương khác để đổi mới quản lý kinh tế trong cả nước.

Hiện nay, cùng cả nước thực hiện phong trào thi đua yêu nước, Sở TC xuất hiện nhiều cá nhân điển hình. Với nhiều đề tài sáng kiến, đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở hằng năm, ông Nguyễn Trọng Độ - Trưởng phòng Quản lý NS là một trong nhiều tấm gương tiêu biểu ấy.

Với nhiệm vụ chuyên môn, ông Nguyễn Trọng Độ phối hợp các phòng liên quan xây dựng các chỉ tiêu KT-XH và lập dự toán năm 2 lần với Bộ TC; góp ý nhiều lần với Bộ về thực hiện Luật NS Nhà nước sửa đổi; về phân bổ định mức trong thời kỳ mới; làm việc với các huyện, thị xã, thành phố thực hiện NS năm và về dự toán NS năm sau. Thẩm định quyết toán năm của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh; thẩm định nhu cầu và nguồn làm lương theo mức lương cơ bản từng thời kỳ trình Bộ TC và UBND tỉnh; trình HĐND tỉnh về tổng hợp quyết toán NS năm; tình hình thực hiện dự toán NS Nhà nước năm báo cáo; xây dựng phương án phân bổ NS và giao dự toán NS cho năm sau. Đồng thời, điều hành chi theo dự toán đã được HĐND tỉnh quy định hằng năm, hạn chế tối đa chi phát sinh ngoài dự toán; đổi mới và có biện pháp tích cực quản lý chi NS, bố trí NS tập trung, khắc phục tình trạng dàn trải, chống lãng phí, thất thoát và sử dụng NS tiết kiệm, có hiệu quả...

Chánh Văn phòng Sở TC - Võ Văn Truyền cho biết, hằng năm, trên tất cả các lĩnh vực NS và hành chính sự nghiệp; quản lý giá - công sản; đầu tư xây dựng cơ bản; tài chính doanh nghiệp,... Sở TC đều làm tốt. Riêng 6 tháng đầu năm 2015, ước thực hiện thu NS Nhà nước đạt trên 55% so với dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao. Ngành bảo đảm thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm tập trung nguồn thu vào NS đạt và vượt chỉ tiêu, cân đối NS phục vụ chi đầu tư phát triển, chi lương và các khoản chi cho đối tượng chính sách, quản lý chi tiêu chặt chẽ, đúng chính sách, đúng chế độ, tiết kiệm và hiệu quả,.../.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết