Tiếng Việt | English

22/03/2023 - 10:24

Tân Hưng giải quyết thủ tục hành chính nhanh, gọn, bảo đảm thời gian quy định

UBND huyện Tân Hưng, tỉnh Long An vừa tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023.

Huyện Tân Hưng tổ chức triển khai, thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với trên 3.000 hồ sơ

Năm 2022, công tác CCHC tiếp tục được các cấp, các ngành trên địa bàn huyện quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt, các thủ tục hành chính (TTHC) được giải quyết nhanh gọn, bảo đảm thời gian quy định. Theo đó, trong năm, huyện tiếp nhận 11.571 hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC, kết quả đã giải quyết 11.251 hồ sơ, đạt trên 97%; đang giải quyết 320 hồ sơ chưa đến hạn. Chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” đáp ứng yêu cầu của người dân.

Thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, toàn huyện đã triển khai, thực hiện 305 TTHC; trang thiết bị cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc của cán bộ, công chức.

Ngoài ra, huyện cũng tổ chức triển khai, thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với trên 3.000 hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích với trên 2.900 hồ sơ. Lãnh đạo UBND huyện, các cơ quan, đơn vị huyện đều được cấp thiết bị ký số và sử dụng ký văn bản đạt trên 99%.

Bí thư Huyện ủy Tân Hưng - Nguyễn Thanh Tiệp đề nghị UBND huyện tăng cường chỉ đạo triển khai, thực hiện hiệu quả, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC; đẩy mạnh công tác kiểm tra công vụ, đặc biệt là kiểm tra đột xuất; chấp hành nghiêm giờ giấc, quy chế làm việc; tập trung triển khai đồng bộ tất cả các nội dung của công tác CCHC về cải cách thể chế, cải cách TTHC, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính.

Dịp này, UBND huyện Tân Hưng tặng giấy khen cho 7 tập thể và 10 cá nhân có thành tích tốt trong công tác CCHC năm 2022./.

D.Phước

Chia sẻ bài viết