Tiếng Việt | English

23/10/2015 - 16:25

Tập trung nguồn lực xây dựng Thừa Thiên Huế thành TP trực thuộc TW

Chỉ đạo ĐH Đảng bộ Thừa Thiên Huế, ông Lê Hồng Anh đề nghị tỉnh tập trung mọi nguồn lực để xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc TW

Sáng 23/10, tại thành phố Huế, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc với sự tham dự của 348 đại biểu, đại diện cho hơn 46.000 đảng viên trong tỉnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh dự và chỉ đạo Đại hội. Dự đại hội có Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020

5 năm qua, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã nỗ lực đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 9% ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp; thu nhập bình quân đầu người đạt 2.000 USD, tăng gần 2 lần so với năm 2010.

Báo cáo Chính trị trình Đại hội nêu rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Đó là, qui mô kinh tế còn nhỏ, năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh chưa cao; chưa tạo đột phá trong thu hút đầu tư; một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt kế hoạch; mục tiêu đưa tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương chưa hoàn thành; văn hóa xã hội phát triển chưa xứng tầm với lợi thế của địa phương; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác cán bộ có mặt còn yếu.

Trong 5 năm tới, Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế xác định mục tiêu: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân; phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; phấn đấu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng đô thị “Di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đạt được; chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời lưu ý, Đảng bộ tỉnh Thừa Huế cần gắn việc thực hiện Nghị quyết Đại hội với nhiệm vụ xây dựng phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020.

Đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị Đại hội tập trung thảo luận về đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng tăng trưởng xanh và kinh tế tri thức, tập trung mọi nguồn lực để xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, có bản sắc riêng của vùng đất văn hiến, văn hóa Huế; quan tâm xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh chỉ đạo Đại hội

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nhấn mạnh: “Vấn đề quan trọng hàng đầu hiện nay là phải đổi mới tư duy và phương thức hành động trong điều kiện hội nhập để phát triển; cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, gắn với tăng cường xúc tiến đầu tư để thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Trọng tâm là đầu tư phát triển, mở rộng không gian đô thị Huế nhằm khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về di sản văn hóa gắn với kinh tế biển và đầm phá. Đồng thời phát triển mạnh Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô thành trung tâm kinh tế đô thị động lực để tạo sự phát triển đột phá về kinh tế trong nhiệm kỳ tới”./.

PV/VOV-Miền Trung 

Chia sẻ bài viết