Tiếng Việt | English

23/10/2015 - 10:45

Tỉnh ủy Long An báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 12

Sáng 22-10-2015, tại Hội trường Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ báo cáo kết quả Hội nghị Trung ương 12 (khóa XI). Đồng chí Nguyễn Nam Việt - Bí thư Tỉnh ủy (Khóa IX) đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương.


Các đại biểu tham dự hội nghị

Từ ngày 5-10 đến ngày 11-10-2015, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã tổ chức Hội nghị lần thứ 12 để thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề: Tình hình kinh tế-xã hội (KT-XH), ngân sách nhà nước năm 2015, Kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016; về việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; và một số vấn đề quan trọng khác.

Đồng chí Nguyễn Nam Việt đã thông tin về những nội dung chủ yếu Trung ương đã thảo luận và kết luận tình hình phát triển KT-XH năm 2015 và kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016, nhấn mạnh mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển KT-XH năm 2016.

Qua hội nghị, các đồng chí cán bộ lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo sở, ngành, địa phương, các báo cáo viên nắm vững tinh thần nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 12, khóa XI để tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, nhằm tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết trên; đặc biệt là thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KT-XH năm 2015 của tỉnh nhà./.

Thanh Hùng

Chia sẻ bài viết