Tiếng Việt | English

23/10/2015 - 14:12

Tổng Bí thư: Xây dựng Đảng bộ trong sạch là nhiệm vụ then chốt

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phải xác định xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên

Ngày 23/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020 khai mạc trọng thể tại thành phố Tuyên Quang. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự Đại hội còn có các đồng chí: Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương cùng lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và tỉnh Hà Giang.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI khai mạc sáng 23/10

Báo cáo Chính trị của Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang nêu rõ: trong nhiệm kỳ 2010-2015, tỉnh Tuyên Quang nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Nổi bật là kinh tế của tỉnh tăng trưởng cao hơn mức bình quân chung của cả nước, đạt hơn 14%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 1.360 USD, đưa Tuyên Quang thoát khỏi tình trạng kém phát triển; các tuyến đường từ trung tâm huyện đến trung tâm các xã cơ bản được nhựa hoá, bê tông hoá; Tỉ lệ che phủ rừng đạt trên 64% và trở thành một trong những địa phương có độ che phủ rừng cao nhất cả nước. Bộ mặt nông thôn, đô thị có nhiều đổi thay rõ rệt.

Đi đôi với lãnh đạo phát triển kinh tế, việc thực hiện các nhiệm vụ về văn hoá - xã hội cũng được các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể chăm lo, tạo chuyển biến tích cực, tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 10%. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại được chú trọng; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để xảy ra những vấn đề phức tạp; Tích cực tiến hành công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Tuyên Quang phấn đấu tăng trưởng bình quân đạt trên 8%/năm; thu nhập bình quân đầu người trên 2.400 USD, trên 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 3%/năm. Để thực hiện được những mục tiêu nêu trên, Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang đề ra những đột phá trong đó chú trọng phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản gắn kết chặt chẽ với vùng nguyên liệu vừa tạo việc làm, vừa phát triển bền vững lâu dài; có những chính sách hấp dẫn để thu hút đầu tư dự án công nghiệp hỗ trợ, may mặc, da giầy, cơ khí, điện tử, sản xuất hàng tiêu dùng…

Tổng Bí thư phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu với Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng về dự Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang - một tỉnh có vị trí quan trọng, giàu truyền thống lịch sử, cách mạng và văn hoá; nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử trọng đại trong thời kỳ cách mạng trước đây và ngày nay đang có bước phát triển khá toàn diện.

Biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015, Tổng Bí thư khẳng định những kết quả là rất quan trọng, tạo tiền đề cho phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Tổng Bí thư cũng chỉ rõ: Tuyên Quang vẫn là một tỉnh nghèo, còn nhiều khó khăn, thách thức. Quy mô kinh tế nhỏ, phát triển chưa bền vững, nguy cơ tụt hậu về kinh tế so với cả nước còn cao; hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, sản xuất vẫn ở tình trạng manh mún, nhỏ lẻ, chưa tạo được vùng chuyên canh sản xuất hàng hoá lớn và chưa khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để có bước đột phá mạnh mẽ hơn… Công tác cải cách hành chính và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Đặt ra yêu cầu đưa tỉnh Tuyên Quang đổi mới mạnh mẽ và vững chắc, phấn đấu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Đại hội tập trung thảo luận, làm rõ, bổ sung, hoàn thiện để thống nhất phương hướng và biện pháp thực hiện. Trong đó cần tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, năng suất, sức cạnh tranh theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Thực hiện cơ cấu lại sản xuất nông, lâm nghiệp, khai thác tốt tiềm năng lợi thế về đất đai, lao động. Chuyển mạnh sang sản xuất hàng hoá, gắn với chế biến và tiêu thụ nông sản. Tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật canh tác, công nghệ cao; phát triển vùng cây ăn quả, cây công nghiệp tập trung; đẩy mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng sản xuất hàng hoá, phục vụ tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, giao đất, giao rừng, trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Tập trung đầu tư khai thác có hiệu quả diện tích rừng hiện có, kết hợp với phát triển kinh tế đồi rừng, vườn rừng, trang trại; bảo đảm nông nghiệp sau khi cơ cấu lại trở thành ngành có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao, tăng thu nhập cho nông dân. Tập trung lãnh đạo chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn, đầu tư thích đáng cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới một cách vững chắc…

Tổng Bí thư chỉ rõ: Để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm tới, Tuyên Quang cần tập trung cải cách hành chính, tư pháp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; phát huy lợi thế liên kết vùng, chủ động kết nối chặt chẽ hơn với các tỉnh trong khu vực. Tập trung đầu tư kết nối giao thông với các tỉnh lân cận theo quy hoạch để tạo điều kiện cho giao thương kinh tế phát triển. Làm tốt công tác quy hoạch phát triển đô thị, đa dạng hoá các nguồn lực đầu tư, nâng cấp thành phố Tuyên Quang trở thành đô thị mang đặc trưng của đô thị miền núi; xây dựng hạ tầng trung tâm các huyện lỵ, trung tâm cụm xã đáp ứng hạ tầng cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng Bí thư cũng đề nghị cùng với phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp, tỉnh cần có kế hoạch và biện pháp tích cực hơn nữa để đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghiệp và dịch vụ; coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa phát triển du lịch lịch sử, văn hoá, sinh thái và nghỉ dưỡng; phát triển văn hoá - xã hội, trong đó chú trọng phát triển giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, nhằm phát triển nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trước mắt cũng như lâu dài. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Quan tâm công tác bảo tồn, phát huy truyền thống và phong tục tập quán tốt đẹp của các dân tộc thiểu số.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu Đảng bộ Tuyên Quang tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh mà trọng tâm là thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng, tập trung vào 3 vấn đề cấp bách và 4 nhóm giải pháp gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư nêu rõ: Phải xác định đây là nhiệm vụ then chốt thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện cho nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ, tích cực tham gia các hoạt động giám sát chính quyền, bảo đảm chính quyền thực sự là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân… Lấy việc chăm lo xây dựng cuộc sống của nhân dân, làm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh làm mục tiêu chung để tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân. Đây là việc làm có ý nghĩa chiến lược quan trọng, là nguồn sức mạnh và động lực to lớn để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong rằng Đại hội lựa chọn và bầu đúng các đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, trí tuệ vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang khoá mới.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI bế mạc vào ngày 24/10./.

Vũ Duy/VOV 

Chia sẻ bài viết