Tiếng Việt | English

07/04/2016 - 20:36

Long An: 132 mẹ được phong, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước ‘‘Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”

Trong đợt phong, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” (VNAH) lần thứ 6 theo Nghị định 56/NĐ-CP của Chính phủ, tại các huyện Châu Thành, TP.Tân An, Tân Thạnh, Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa và thị xã Kiến Tường có 132 mẹ được phong, truy tặng.

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Hoàng Văn Liên (Áo đen) trao bằng công nhận cho đại diện các mẹ huyện Tân Thạnh

Tại cụm huyện Châu Thành, lễ phong, truy tặng diễn ra vào sáng ngày 7-4-2016, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Lê Bá Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Hoàng Văn Liên, Phó Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam tỉnh - Phạm Ngọc Tiệp đến dự.

Đợt này, huyện Châu Thành có 41 mẹ (6 mẹ còn sống, 34 mẹ từ trần, 1 mẹ lúc đề nghị còn sống, đến khi có Quyết định công nhận đã từ trần); Tp. Tân An có 6 mẹ được truy tặng.

Mẹ VNAH huyện Châu Thành-Nguyễn Thị Kiềm hát ca khúc 9 năm kháng chiến

Tại cụm huyện Tân Thạnh, có 85 mẹ được phong, truy tặng. Trong đó, huyện Tân Thạnh có 57 mẹ (5 mẹ còn sống, 49 mẹ từ trần và có 3 mẹ lúc đề nghị còn sống, đến khi có Quyết định của Chủ tịch nước, các mẹ đã từ trần); huyện Tân Hưng có 1 mẹ được phong tặng, 3 mẹ truy tặng; Vĩnh Hưng có 1 mẹ được phong tặng, 8 mẹ truy tặng; Mộc Hóa có 7 mẹ (1 mẹ còn sống, 6 mẹ từ trần); thị xã Kiến Tường có 8 mẹ được truy tặng.

Việc phong, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ VNAH” nhằm vinh danh những mẹ, thân nhân gia đình các mẹ có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc./.

Thanh Nga-Hải Đăng-Anh Pháp-Nguyên Hằng

Chia sẻ bài viết