Tiếng Việt | English

30/05/2017 - 21:42

Phát huy giám sát cộng đồng trong việc đẩy nhanh tiến độ dự án

Ngày 30/5, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Long An - Nguyễn Thanh Cang cùng Đoàn Giám sát HĐND tỉnh đến giám sát chính sách pháp luật về đầu tư công giai đoạn (2014-2016) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT).


Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Nguyễn Thanh Cang chủ trì buổi giám sát

Sở KH&ĐT là đầu mối tổng hợp nhu cầu và bố trí vốn, bảo đảm tính cân đối hài hòa và đặc thù của từng địa phương, đơn vị trong tỉnh. Việc hướng dẫn lập kế hoạch vốn dựa trên các nguyên tắc bố trí vốn cụ thể, bảo đảm tính khả thi, giải ngân hết nguồn vốn, tiến độ thực hiện dự án, hiệu quả đầu tư.

Năm 2014, tổng kế hoạch vốn thực hiện dự án trên 2.767 tỉ đồng; giá trị giải ngân đến ngày 31/01/2015 trên 2.686 tỉ đồng, đạt trên 97% kế hoạch.

Năm 2015, tổng kế hoạch thực hiện vốn trên 2.851 tỉ đồng; giá trị giải ngân đến 31/01/2016 trên 2.753 tỉ đồng, đạt 96,57% kế hoạch.

Trong năm 2016, kế hoạch vốn thực hiện dự án trên 3.489 tỉ đồng; giá trị giải ngân đến ngày 31/01/2017 trên 3.343 tỉ đồng, đạt trên 95% kế hoạch.

Báo cáo của Sở KH&ĐT cho thấy, bên cạnh kết quả, qua thanh tra, kiểm tra công tác quản lý vốn đầu tư còn dàn trải, hiệu quả sử dụng chưa cao, còn để nợ đọng vốn xây dựng cơ bản. Công tác đấu thầu còn mang tính hình thức, không có tính cạnh tranh cao, hồ sơ mời thầu, dự thầu chưa tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật, nhiều dự án phải điều chỉnh, bổ sung, tăng vốn. Công tác giám sát đầu tư chưa bảo đảm theo quy định của pháp luật.

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Nguyễn Thanh Cang đánh giá cao những nỗ lực của Sở KH&ĐT trong công tác tham mưu, phân bổ vốn thực hiện việc đầu tư trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển KT-XH của tỉnh. Do áp lực lớn về dự án đầu tư, đồng thời, một số chủ đầu tư thực hiện chưa tốt trách nhiệm nên tình trạng nợ đọng, thiếu vốn làm chậm tiến độ một số công trình.

Ông đề nghị, Sở KH&ĐT cần có giải pháp, nâng cao tính dự báo, chủ động trong kế hoạch sử dụng vốn, hạn chế chậm quyết toán công trình, nợ đọng vốn. Đồng thời, tăng cường công tác giám sát, phát huy giám sát cộng đồng trong việc đẩy nhanh tiến độ dự án./.

H.Đăng

Chia sẻ bài viết