Tiếng Việt | English

Long An tạm dừng mọi hoạt động hội họp, tập trung trên 20 người kể từ 0 giờ ngày 28/3/2020

UBND tỉnh Long An ban hành công văn số 1579 ngày 27/3/2020 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 15 ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện quyết liệt đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19, theo đó: