Tiếng Việt | English

17/04/2018 - 14:55

Tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc, để HĐND hoạt động ngày càng hiệu quả

Với mục tiêu đó, sáng 17/4, tại Long An, Ban Công tác đại biểu-Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức Hội nghị lấy ý kiến xây dựng nghị quyết của UBTVQH về Quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của HĐND.

Dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTVQH, Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương – Trần Văn Túy; đại diện một số bộ, ngành, các cơ quan Trung ương; đại diện lãnh đạo HĐND và Đoàn Đại biểu Quốc hội của 30 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Trưởng ban Công tác đại biểu – Trần Văn Túy yêu cầu, các đại biểu phát huy cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận đưa ra những sáng kiến, góp ý sát thực tế

Theo Trưởng ban Công tác đại biểu – Trần Văn Túy, nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND các cấp hoạt động theo quy định mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015. UBTVQH và Chính phủ cũng đã ban hành một số nghị quyết, nghị định hướng dẫn thi hành, qua đó khắc phục một số hạn chế, bất cập của những quy định trước đây.

Tuy nhiên, qua thực tiễn hơn 2 năm tổ chức triển khai thực hiện luật, vẫn còn một số vướng mắc cần được tiếp tục hướng dẫn cụ thể hơn. Do đó, ông Trần Văn Túy yêu cầu, các đại biểu dự hội nghị phát huy cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận đưa ra những sáng kiến, góp ý sát thực tế, để UBTVQH hoàn thiện nghị quyết.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh cho rằng, việc lấy ý kiến xây dựng Nghị quyết của UBTVQH về Quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của HĐND là rất cần thiết. Ông mong rằng, UBTVQH sớm hoàn chỉnh, ban hành nghị quyết, làm cơ sở pháp lý giúp HĐND các cấp hoạt động đồng bộ, nhất quán và ngày càng hiệu lực, hiệu quả.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh mong rằng, UBTVQH sớm hoàn chỉnh, ban hành nghị quyết, làm cơ sở pháp lý giúp HĐND các cấp hoạt động đồng bộ, nhất quán và ngày càng hiệu lực, hiệu quả

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo HĐND các tỉnh, thành phố tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng Quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của HĐND, việc tổ chức hội nghị Thường trực HĐND các khu vực và công tác bồi dưỡng đại biểu dân cử. Đồng thời, đề xuất nhiều giải pháp khắc phục những vấn đề còn bất cập, nhất là về thẩm quyền của Thường trực HĐND và việc giám sát của HĐND các cấp.

Đối với Long An, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Thanh Cang cho biết: Thời gian qua, các hoạt động của HĐND luôn được quan tâm cải tiến, đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả. HĐND các cấp thực hiện tốt vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, thực sự là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Nghị quyết của HĐND đáp ứng được yêu cầu xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng-an ninh, được các cấp, các ngành và nhân dân đồng tình ủng hộ.

“Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của HĐND có lúc, có nơi, có việc còn thiếu sót, hạn chế: Hoạt động giám sát của Tổ đại biểu HĐND trên địa bàn ứng cử chưa nhiều, chưa đa dạng về nội dung; hoạt động tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, việc giải quyết các kiến nghị cử tri của một số đơn vị còn chậm; việc theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận giám sát còn chưa kịp thời;…” – ông Nguyễn Thanh Cang, nhìn nhận.

Từ những hạn chế trên, HĐND tỉnh kiến nghị UBTVQH sớm nghiên cứu ban hành Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; hướng dẫn hoạt động giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh, các Ban HĐND cấp xã, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp; có hướng dẫn cụ thể về khen thưởng cho hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND các cấp;…

Tại hội nghị, các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp khắc phục những vấn đề còn bất cập, nhất là về thẩm quyền của Thường trực HĐND và việc giám sát của HĐND các cấp

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Công tác đại biểu – Trần Văn Túy đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị, cũng như giải pháp của các địa phương, trong đó, có rất nhiều ý kiến sát đáng, phù hợp thực tiễn. UBTVQH sẽ tiến hành thảo luận thông qua phương án hợp lý nhất, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND các cấp, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị đề ra./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết