Tiếng Việt | English

27/01/2022 - 12:15

Chủ động, sáng tạo khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thực hiện Nghị quyết (NQ) năm 2021 với quyết tâm chính trị cao, Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh được Ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá là 1 trong 6 đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh - Nguyễn Văn Chóng trao giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Đạt nhiều kết quả tích cực

Năm 2021 là năm đầu thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An và NQ Đại hội Đảng bộ khối lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy khối và cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) trực thuộc triển khai nhiệm vụ chính trị bên cạnh những thuận lợi đã gặp không ít khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Trong bối cảnh đó, Đảng ủy khối, cấp ủy, TCCSĐ trực thuộc đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo khắc phục khó khăn, tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy.

Nổi bật, Đảng ủy khối triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19 với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, ổn định KT - XH, bảo đảm đời sống của cán bộ, đảng viên, người lao động và nhân dân. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh và xây dựng Đảng được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo thực hiện theo kế hoạch. Việc học tập các NQ, chỉ thị của Đảng có sự đổi mới về phương thức, hình thức triển khai, quán triệt.

Trong năm, Đảng ủy khối tham mưu Tỉnh ủy xây dựng, triển khai 3 NQ chuyên đề thực hiện chương trình đột phá và 3 công trình trọng điểm NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; xây dựng, triển khai, thực hiện 2 NQ chuyên đề thực hiện 2 chương trình đột phá NQ Đại hội Đảng bộ khối lần thứ XI.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh - Nguyễn Văn Chóng cho biết: “Các chỉ tiêu NQ Đảng ủy khối năm 2021 cơ bản đạt và vượt (5/6 chỉ tiêu). Trong năm, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã quyết định kết nạp 187/120 đảng viên (có 73 đảng viên trong doanh nghiệp), đạt 155,8% so với NQ. Đến ngày 15/12/2021, Đảng bộ khối có 84 TCCSĐ (trong đó có 46 đảng bộ và 38 chi bộ cơ sở; có 325 chi bộ và 2 đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng bộ cơ sở) với 5.132 đảng viên”.

Hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc được lãnh đạo chặt chẽ, đúng chương trình, kế hoạch và điều lệ của từng tổ chức, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, nhất là các hoạt động hỗ trợ, tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được quan tâm. Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách hành chính trong hoạt động của Đảng bộ khối được đẩy mạnh thực hiện.

Nỗ lực khắc phục hạn chế

Theo ông Nguyễn Văn Chóng, bên cạnh những kết quả tích cực, việc thực hiện NQ Đảng ủy khối năm 2021 còn một số khó khăn, hạn chế. 1/6 chỉ tiêu NQ chưa đạt (chưa tổ chức lớp bồi dưỡng cấp ủy cơ sở và 1 lớp nhận thức về Đảng theo kế hoạch). Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ ở một số nơi còn hạn chế, nhất là trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Mặt khác, một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát chưa bảo đảm thời gian theo chương trình, kế hoạch. Tình hình nội bộ một vài TCCSĐ trực thuộc chưa có sự đồng thuận, thống nhất cao, còn phát sinh đơn, thư khiếu nại, tố cáo,...

Nhằm khắc phục những hạn chế trên và thực hiện thắng lợi NQ năm 2022, Đảng ủy khối xác định nhiệm vụ trọng tâm là lãnh, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân chính trị, chủ động phối hợp thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức quán triệt, cụ thể hóa và lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động với tinh thần “quyết liệt, quyết liệt hơn nữa”. Trong đó, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thường xuyên theo dõi, nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối để kịp thời thông tin, định hướng và có giải pháp lãnh đạo phù hợp, tập trung giải quyết các vấn đề phát sinh tại cơ sở.

“Đồng thời, nâng cao chất lượng xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện NQ, nhất là cụ thể hóa NQ của cấp trên. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các NQ về xây dựng Đảng. Quan tâm tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới" - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối - Nguyễn Văn Chóng thông tin thêm./.

Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2022:

 Có trên 90% TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có TCCSĐ không hoàn thành nhiệm vụ; trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp 140 đảng viên; mở 2 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 2 lớp bồi dưỡng đảng viên mới; mở 1 - 2 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho cấp ủy viên, bí thư các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; mở 1 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho Ủy ban Kiểm tra các cấp, cán bộ trực tiếp làm công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở; các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Đảng bộ khối được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (Đoàn khối, Công đoàn Viên chức).

An Kỳ

Chia sẻ bài viết