Tiếng Việt | English

26/02/2021 - 11:55

Hiệu quả từ việc ứng dụng ISO 9001:2015 vào cơ quan hành chính nhà nước

Thời gian qua, việc ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh Long An đã mang lại những hiệu quả tích cực. Qua đó, giúp cán bộ, công chức, viên chức triển khai và quản lý hồ sơ công việc một cách khoa học, rút ngắn được thời gian xử lý các loại văn bản, thủ tục hành chính (TTHC).

Tiện ích từ ứng dụng ISO 9001:2015

Theo thống kê của Sở Nội vụ, toàn tỉnh có 42/42 cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện; 188/188 UBND cấp xã và 8 cơ quan hành chính nhà nước khác thực hiện đúng quy định về xây dựng, ứng dụng và công bố hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động. Ngoài ra, tỉnh triển khai vận hành kết nối phần mềm ISO điện tử của 4 đơn vị ứng dụng thí điểm với phần mềm hệ thống điện tử của tỉnh. “Từ khi triển khai, ứng dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công được nâng cao rõ rệt, từng bước tạo được lòng tin và sự hài lòng của người dân khi đến làm việc tại các đơn vị hành chính. Đặc biệt, thông qua HTQLCL từng bước cải tiến thời gian làm việc, giảm tác động tiêu cực khi giải quyết các TTHC cho tổ chức, công dân. Việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 còn là phương pháp để giám sát trên thực tế việc ứng dụng các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước” - Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Kỳ Đức cho biết.

Cán bộ trung tâm hành chính công cấp huyện giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống dịch vụ công của tỉnh, ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN 9001:2015

Thạnh Hóa là một trong những địa phương triển khai, ứng dụng khá tốt HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. UBND huyện đã ban hành quyết định về quy trình giải quyết TTHC gồm 9 lĩnh vực và 48 thủ tục. Theo Chủ tịch UBND huyện Thạnh Hóa - Hồ Thị Ngọc Lan, việc xây dựng, thực hiện các quy trình tác nghiệp thông qua ứng dụng HTQLCL TCVN ISO 9001:2015 giúp thủ trưởng cơ quan và cán bộ nắm vững hơn nội dung, yêu cầu và cách thức xem xét, xử lý công việc theo quá trình. Đồng thời, giúp cơ quan, đơn vị rà soát, đánh giá và xác định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận và trách nhiệm cụ thể của từng cán bộ, công chức, viên chức.

Chủ tịch UBND xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa - Nguyễn Văn Chẳn cho biết: “Việc ứng dụng TCVN ISO 9001:2015 vào công tác cải cách hành chính góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong bộ máy hành chính nhà nước. Đặc biệt, các khâu giải quyết TTHC ngày càng bảo đảm rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm”.

Tiếp tục ứng dụng ISO 9001:2015

TCVN ISO 9001:2015 gồm 10 điều khoản, tương ứng với chu trình PDCA (lập kế hoạch - thực hiện - kiểm tra - cải tiến), được đánh giá là sự nâng cấp và thay thế hoàn hảo cho hệ thống quản lý chất lượng trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu đang ngày càng phát triển. Phiên bản mới ISO 9001:2015 được tổ chức ISO kỳ vọng có thể duy trì đến 25 năm. Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Kỳ Đức cho biết thêm: HTQLCL là một trong những công cụ hỗ trợ đáng kể cho việc công khai, minh bạch, cụ thể hóa quy trình, thủ tục giải quyết công việc theo yêu cầu của tổ chức và công dân. Vì vậy, tỉnh tiếp tục triển khai, ứng dụng ISO 9001:2015, góp phần quan trọng vào công tác cải cách hành chính của Long An nói riêng và cả nước nói chung.

Toàn tỉnh có 42/42 cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện đúng quy định về xây dựng, áp dụng và công bố hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

Theo Chủ tịch UBND TP.Tân An - Nguyễn Quang Thái, hiện nay, địa phương tiếp tục triển khai, ứng dụng ISO 9001:2015 nhằm bảo đảm hồ sơ giao dịch hành chính được giải quyết đúng luật và đúng hạn; các quy trình, thủ tục được đơn giản hóa, tạo thuận lợi, giảm phiền hà cho tổ chức, cá nhân. Mặt khác, hồ sơ công việc của các đơn vị được tổ chức thu thập, sắp xếp và lưu trữ khoa học.

Nhờ ứng dụng TCVN ISO 9001:2015, nền hành chính công của tỉnh ngày càng hiện đại hóa và môi trường công vụ văn minh hơn. Đặc biệt, 2 năm trở lại đây, Long An vinh dự đứng tốp 10 của 63 tỉnh, thành trong cả nước về chỉ số cải cách hành chính (Par Index): Năm 2018 xếp hạng 7 (81,02 điểm) và năm 2019 xếp hạng 5 (84,33 điểm). Sự hài lòng và tin tưởng của người dân, doanh nghiệp về chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh ngày càng nâng cao./.

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 là phiên bản mới nhất trong hệ thống quản lý chất lượng được nâng cấp từ TCVN ISO 9001:2008 với những thay đổi đột phá, giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện công vụ; phục vụ tốt yêu cầu của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết