Tiếng Việt | English

14/12/2017 - 16:52

Tăng cường sự phối hợp giữa UBND tỉnh với Hội LHPN VN các cấp

Chiều 14/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Hoàng Văn Liên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPN VN) tỉnh - Nguyễn Hồng Mai cùng chủ trì Hội nghị đánh giá Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Hội LHPN VN tỉnh năm 2017.

Đại biểu dự hội nghị về  thực hiện Quy chế phối hợp

Qua thực hiện Quy chế phối hợp, UBND tỉnh tạo điều kiện cho Hội LHPN VN các cấp trong việc tham gia vào các hoạt động quản lý nhà nước ở địa phương; phối hợp với các cơ quan hành chính nhà nước giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho PN, trẻ em.

UBND tỉnh phối hợp tuyên truyền, phổ biến và giám sát: Thực hiện Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2015-2020”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp PN về chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”;…

Thực hiên Quy chế phối hợp, các cấp Hội làm tốt hơn cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" (Trong ảnh: Hội LHPN cấp xã trồng cây xanh, vận động chị em giữ gìn cảnh quan môi trường nông thôn)

UBND các cấp quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, các trang thiết bị, chế độ phụ cấp cho cán bộ Hội cơ sở, góp phần các cấp Hội LHPN hoạt động thuận lợi, phong trào của Hội ngày càng phát triển, đóng góp tích cực vào kết quả phát triển KT-XH của địa phương.

Thời gian tới, Hội LHPN VN tỉnh kiến nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét tạo điều kiện thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, UBND các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội LHPN VN tham gia quản lý nhà nước; hỗ trợ kinh phí cho các cấp Hội hoạt động,…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Hoàng Văn Liên yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Hội LHPN VN tỉnh cần xem xét lại quy chế phối hợp để giải quyết những khó khăn, vướng mắc. UBND các cấp quan tâm hơn nữa về cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho Hội LHPN VN các cấp; phối hợp thực hiện bình đẳng giới,…/.

Nguyệt Nhi

Chia sẻ bài viết