Tiếng Việt | English

25/01/2018 - 16:18

Báo công dâng Bác

Thời gian qua, Công an huyện Cần Đước, tỉnh Long An thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” bằng những việc làm thiết thực, góp phần nâng cao phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; trong đó có Hội nghị Báo công dâng Bác.

Tất cả cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tham gia Hội nghị Báo công dâng Bác

Tất cả cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tham gia Hội nghị Báo công dâng Bác

Ngoài quán triệt, tổ chức cho CBCS đăng ký thực hiện các mô hình học tập, làm theo Bác gắn với nhiệm vụ được giao, hàng tuần, các đội nghiệp vụ họp giao ban để bình bầu, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với từng CBCS (theo các mức cờ đỏ, xanh, vàng). Cuối tháng, Ban chỉ huy Công an huyện họp với đội trưởng các đội nghiệp vụ, chấm điểm thi đua tập thể các đội và Công an các xã, thị trấn để bình bầu, phân loại đối với cá nhân. Việc chấm điểm thi đua căn cứ vào tiêu chí thi đua đối với tập thể, cá nhân CBCS do Công an huyện ban hành. Cuối mỗi quí, 2 tập thể (một đội nghiệp vụ của đơn vị và công an các xã, thị trấn) và 4 cá nhân (Công an huyện, công an xã, thị trấn chính quy) làm tốt sẽ được xét chọn để báo cáo thành tích tại Hội nghị Báo công dâng Bác trong quí.

Hội nghị Báo công dâng Bác được duy trì tổ chức đều đặn từ năm 2011 đến nay, trở thành nếp sinh hoạt của CBCS Công an huyện hàng quí và ngày càng nâng chất về nội dung, cải tiến hình thức. Tại Hội nghị Báo công dâng Bác, tất cả CBCS trong đơn vị đều tham gia; đại diện những tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc báo cáo những việc làm được và quyết tâm phấn đấu trước ảnh chân dung của Bác. Tại hội nghị, Đảng ủy, Ban chỉ huy Công an huyện cũng tặng giấy khen cho CBCS đạt thành tích xuất sắc trong công tác, khen thưởng cho tập thể và cá nhân được lựa chọn báo công dâng Bác.

Qua Hội nghị Báo công dâng Bác, ngoài thể hiện tình cảm, sự tin yêu, lòng kính trọng của CBCS Công an huyện đối với Bác, ý thức tự giác, sự tận tụy của mỗi đảng viên, CBCS trong công việc ngày càng nâng cao; tăng cường đoàn kết nội bộ. Mặt khác, tác phong, văn hóa ứng xử khi tiếp xúc, giải quyết công việc cho người dân; ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, của ngành và Điều lệnh Công an nhân dân ngày càng chuyển biến tích cực.

Phát huy những kết quả, năm 2018, Đảng ủy, Ban chỉ huy Công an huyện tiếp tục lãnh đạo thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Trong đó, duy trì và nâng chất Hội nghị Báo công dâng Bác để kịp thời phát hiện, động viên, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa trong toàn đơn vị nhằm thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua, tạo động lực, ý chí phấn đấu của toàn thể CBCS trong công tác, chiến đấu, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân của huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

Kim Khánh

Chia sẻ bài viết