Tiếng Việt | English

10/05/2019 - 14:18

Bí thư Tỉnh ủy Long An - Phạm Văn Rạnh: Cần chọn khâu đột phá, khâu khó, tạo chuyển biến trong xây dựng Đảng

Ngày 10/5, Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết (NQ) Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với các quy định của Đảng về nêu gương.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh yêu cầu nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với các quy định của Đảng về nêu gương

Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc NQ Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định của Đảng về nêu gương.

Nhiều cấp ủy, người đứng đầu địa phương, đơn vị thể hiện vai trò nêu gương, quyết tâm chính trị cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới phương pháp, cách làm, có sự chủ động, sáng tạo, đề ra giải pháp trọng tâm, đột phá để tổ chức thực hiện. Nhiều nơi có những mô hình hay, cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực.

Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy được tập trung lãnh đạo khá chặt chẽ, đạt kết quả tích cực, cơ bản bảo đảm theo nội dung, lộ trình đề ra. Công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được các địa phương, cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện.

Những kết quả đạt được thời gian qua tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác đấu tranh, ngăn chặn, phòng ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần đẩy mạnh phát triển KT - XH, giữ vững quốc phòng - an ninh ở địa phương và xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh.

Hội nghị cũng nhìn nhận những hạn chế trong quá trình thực hiện NQ Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với các quy định của Đảng về nêu gương. Cụ thể, việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện NQ, chỉ thị có nơi chưa sát với thực tiễn, thiếu tính khả thi. Việc xử lý những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương tuy được tập trung chỉ đạo nhưng còn vụ, việc chưa giải quyết dứt điểm, nhất là trên lĩnh vực đất đai, xây dựng gây bức xúc trong nhân dân. Việc thực hiện tự phê bình và phê bình ở một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên chưa nghiêm, còn nể nang, né tránh, ngại va chạm,…

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh

Hội nghị cũng lắng nghe ý kiến đóng góp của Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Sở Nội vụ, Thành ủy Tân An, Huyện ủy Tân Hưng, Đảng ủy xã Nhựt Chánh - huyện Bến Lức, Đảng ủy xã Thuận Nghĩa Hòa - huyện Thạnh Hóa, Đảng ủy cơ sở Công an huyện Tân Trụ,…Các tham luận gắn nội dung, làm rõ hơn các kết quả, những hạn chế, khó khăn trong thực hiện NQ Trung ương 4 (khóa XII) gắn với các quy định của Đảng về nêu gương.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm và đề ra biện pháp cụ thể khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra, nhất là sau đợt kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa qua. Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện NQ Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các quy định của Đảng về nêu gương đối với các NQ, quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy. Trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện phải thực chất, hiệu quả, tránh hình thức; cần chọn khâu đột phá, khâu khó để tạo sự chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng.

Ngoài ra, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền thể hiện nêu gương bằng những hành động thiết thực. Tiếp tục triển khai, quán triệt, tổ chức nghiêm các quy định của Trung ương về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những kiến nghị của dân.

Đồng thời, tập trung thực hiện tốt các nội dung theo Đề án 02 của Tỉnh ủy. Phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò của Ủy ban Kiểm tra các cấp để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những vi phạm, sai phạm, vụ việc, vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm.

Thường xuyên đổi mới, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về đổi mới phong cách làm việc, thực hiện tốt đạo đức công vụ, sâu sát cơ sở. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ gắn với quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên,…/.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết