Tiếng Việt | English

04/01/2019 - 15:11

Giám sát quản lý, sử dụng đất tại thị xã Kiến Tường

Ngày 04/01, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực đến cuối năm 2018 tại thị xã Kiến Tường.

Đoàn đại biểu Quốc hội giám sát tại thị xã Kiến Tường

Báo cáo của UBND thị xã Kiến Tường, thời gian qua, công tác lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và thực hiện các quy hoạch đô thị tại địa phương bảo đảm tuân thủ đúng trình tự, thủ tục quy định. Tính đến nay, quy hoạch xây dựng triển khai đầy đủ các khu vực, các khu chức năng đặc thù và quy hoạch nông thôn mới trên địa bàn.

Thị xã phê duyệt được 29 quy hoạch xây dựng, trong đó có 1 đồ án quy hoạch chung thị xã Kiến Tường, 28 đồ án quy hoạch xây dựng các khu vực và quy hoạch nông thôn mới. Ngoài ra, còn có 2 đồ án quy hoạch xây dựng đang điều chỉnh.

Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong thời gian qua được thực hiện tốt.

Tại cuộc giám sát, đại diện lãnh đạo địa phương đưa ra những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đô thị, đề xuất những ý kiến, kiến nghị được các ngành có liên quan giải thích, làm rõ.  

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An - Trương Văn Nọ ghi nhận những kết quả trong thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đô thị tại thị xã Kiến Tường trong thời gian qua, một số việc triển khai thực hiện chưa tốt cần tập trung khắc phục. Đồng thời, đoàn sẽ tổng hợp các ý kiến, kiến nghị để làm việc với UBND tỉnh trong thời gian tới./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết