Tiếng Việt | English

01/10/2020 - 16:46

Bà Lê Thị Cẩm Tú giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An khóa IX

Chiều 01/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024, tổ chức Hội nghị lần thứ 4 (hội nghị chuyên đề đột xuất) để hiệp thương cử chức danh Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được tặng hoa chúc mừng bà Lê Thị Cẩm Tú

Tại hội nghị, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh thông báo cho thôi tham gia Ủy viên UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với 9 vị do nghỉ hưu, chuyển công tác. Như vậy, hiện nay, UBMTTQ Việt Nam tỉnh có 67 vị ủy viên (khuyết 12 vị); Phó Chủ tịch có 1 vị (khuyết 2 vị); Ủy viên Thường trực có 3/3 vị.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh – Trương Văn Nọ tặng quà lưu niệm cho ủy viên UBMTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX đã nghỉ hưu, chuyển công tác 

Nhằm củng cố, kiện toàn UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các đại biểu dự hội nghị thống nhất hiệp thương cử bà Lê Thị Cẩm Tú (nguyên Phó Bí thư Tỉnh đoàn) tham gia Ủy viên UBMTTQ Việt Nam tỉnh và giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Lê Thị Cẩm Tú cho biết sẽ tiếp tục cố gắng, phấn đấu, phát huy năng lực cùng các vị ủy viên UBMTTQ Việt Nam tỉnh, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Mặt trận của tỉnh trong thời gian tới.

Đại biểu hiệp thương cử chức danh Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được chúc mừng bà Lê Thị Cẩm Tú được hiệp thương cử chức danh Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, đồng thời đề nghị, trên cương vị mới bà Lê Thị Cẩm Tú sẽ xây dựng mối quan hệ đoàn kết trong tập thể, nỗ lực cùng Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu công tác mặt trận trong giai đoạn mới./.

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết