Tiếng Việt | English

Cầu nối giúp đoàn viên, thanh niên tiếp cận vay vốn phát triển kinh tế

Các cấp bộ đoàn trong tỉnh Long An luôn quan tâm làm cầu nối để đoàn viên, thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay, nhất là từ ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sản xuất, kinh doanh, học tập.