Tiếng Việt | English

Tỉnh đoàn Long An tổ chức chương trình 'Tiếp sức tuyến đầu', 'Túi quà an sinh' tại huyện Đức Hòa

Tỉnh đoàn Long An phối hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản Thắng Lợi tổ chức Chương trình “Tiếp sức tuyến đầu”, “Túi quà an sinh” tại huyện Đức Hoà.