Tiếng Việt | English

Thanh niên vươn lên, phát triển kinh tế gia đình

Những năm gần đây, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, chăm lo phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu đã được đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.