Tiếng Việt | English

Tuổi trẻ Trường Cao đẳng Long An: Xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, Đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Long An có nhiều hoạt động ý nghĩa vì cuộc sống cộng đồng.